ZSKSS

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je nevladna, neprofitna, prostovoljska nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

Z več kot 4.400 člani in 700 voditelji v 72 krajevnih enotah po vsej Sloveniji je ena največjih mladinskih organizacij v državi. Povprečna starost skavtskih voditeljev je 24 let.

Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva.

ZSKSS ima vsako leto približno 4300 aktivnih članov, večinoma starih od 8–30 let, ki so razdeljeni v tri starostne skupine, približno 750 pa je voditeljev prostovoljcev.

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo.

Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedemo tudi približno 12 daljšihusposabljanjza mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.

Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacijeWAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Vir: http://skavti.si/mediji