SKVO - skupnost voditeljev

Voditelji in voditeljice so vzgojitelji, starejši od 21 let. So prostovoljci, ki delo z mladimi opravljajo tudi v svojo osebno rast in zadovoljstvo.

Njihovo usposabljanje poteka na tabornih šolah, seminarjih, državnih srečanjih voditeljev in projektih, ki jih izvajajo glede na svoje vzgojno delo ob podpori izkušenejših voditeljev. Srečujejo se v skupnosti voditeljev (SKVO) vsakih 14 dni.

Voditelju celega stega pravimo stegovodja.

 

Kontakt za SKVO vejo

 Splošne informacije za vejo SKVO (informacije o srečanjih, poteku dela, o vpisu mladih od 21 let naprej):

Stegovodja - Vital Mihelčič

040-143-799; vitalmihelcic@gmail.com

ODNOSI Z JAVNOSTMI:

Tilen Lukan

031-516- 651

logatec1@skavt.net