Dobrodelni namen

Vsako leto izkupiček akcije namenimo otrokom oziroma organizacijam, ki pomagajo otrokov v takšnih in drugačnih stiskah.

Letos smo se odločili, da bomo zbran denar namenili Ustanovi za pomoč otroku z rakom in krvnimi boleznimi.

Ustanova za pomoč otroku z rakom (ustanovljena kot Sklad za izboljšanje zdravljenja in življenja otrok z rakom in krvnimi boleznimi leta 1988) zbira sredstva za pomoč otrokom in mladostnikom do 19. leta starosti v času zdravljenja. Velik del sredstev doteka v Ustanovo z donacijami fizičnih in pravnih oseb. Z zbranimi sredstvi Ustanova zagotavlja prijetnejše bivalno okolje v bolnišnici z opremo za učenje in razvedrilo ter prireditvami. 
Ustanova pomaga družinam otrok v času težke bolezni in zahtevnega zdravljenja. Omogoča, da starši iz oddaljenih krajev stanujejo blizu bolnišnice v stanovanju, ki ga daje brezplačno v najem Stanovanjski sklad RS, in v stanovanju, ki ga je Ustanovi zapustila pokojna gledališka igralka Mila Kačičeva. Del sredstev se v obliki štipendij obolelim in denarne pomoči družini, ki se je znašla v stiski, porabi za dajatve v denarju.  

Več informacij glede delovanja ustanove, lahko pridobite na: http://www.otrok-rak.si